Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Κεντρικά γραφεία:

4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών 32 200 Θήβα

Χάρτης Τηλ: +30 22620 89272 Fax: +30 22620 89271

Εργοστάσιο:

7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών 32 200 Θήβα

Τηλ: +30 22620 89274 Fax: +30 22620 89275

E-mail: Info@globalwire.gr