Εταιρική Ταυτότητα

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες βιομηχανίες παραγωγής μαύρων, γαλβανισμένων συρμάτων και καρφοβελονών. Ιδρύθηκε το 2009 πηγαίνοντας κόντρα στις αντίξοες συνθήκες της εποχής λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η έδρα και οι χώροι παραγωγής της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. βρίσκονται στο 4ο και 7ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού(Π.Ε.Ο.) Θηβών-Αθηνών σε ιδιόκτητα γήπεδα 140.000τμ. και κτίρια που καλύπτουν συνολικά τα 10.000 τμ.

Οι χώροι είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, εργονομίας και μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.

Η παραγωγική δυναμικότητα της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. υπερβαίνει τους 70.000 μετρικούς τόνους ετησίως, με αποτέλεσμα την άμεση διάθεση των προϊόντων της στην Ελληνική και διεθνή αγορά.