Διαδικασία Παράγωγης

Η διαδικασία παραγωγής χωρίζεται σε 3 φάσεις. Στο συρματουργείο, το προκάδικο και το γαλβανιστήριο.

Στο συρματουργείο, οι τραβηχτικές μηχανές φροντίζουν να υποβιβάζουν την πρώτη ύλη (χονδρόσυρμα), πάχους 5,5mm, 6,00mm ή 7,00mm σε μικρότερες επιθυμητές διαμέτρους. Η πρώτη ύλη υποβιβάζεται σταδιακά εν ψυχρώ μέσω διαδοχικών τυμπάνων που διαθέτει η κάθε τραβηχτική μηχανή. Το υποβιβασμένο σύρμα τυλίγεται σε ανέμες και από εκεί οδηγείται στις προκομηχανές για την παραγωγή καρφοβελονών, στους φούρνους ανόπτησης για να παραχθεί το ανοπτημένο (μαλακό) σύρμα ή στο γαλβανιστήριο για να γαλβανιστεί. Το τραβηγμένο σύρμα (Clair) είναι σκληρό.

Στις προκομηχανές, το τραβηγμένο σύρμα μπαίνει στην είσοδο της κάθε μηχανής όπου με μεγάλες ταχύτητες διαμορφώνει την κάθε πρόκα, την κόβει και την ‘πετάει' σε ειδικούς κάδους. Από εκεί οι πρόκες καθαρίζονται σε ειδικά μπουράτα και οδηγούνται στο συσκευαστικό μηχάνημα όπου μπαίνουν σε κουτιά των 5 κιλών και τοποθετούνται με ρομποτικό σύστημα στις παλέτες. Μπορεί η συσκευασία τους να γίνει και σε σακιά των 25 κιλών.

Στο γαλβανιστήριο, οι ανέμες με το τραβηγμένο σύρμα τοποθετούνται στις 36 υποδοχές-θέσεις του με αποτέλεσμα 36 σύρματα να οδηγούνται προς τη γραμμή παραγωγής περνώντας αρχικά από το φούρνο ανόπτησης. Ο φούρνος αυτός φροντίζει να «καίει» μέρος του άνθρακα που εμπεριέχεται στα σύρματα, στους 800 βαθμούς κελσίου με συνέπεια την αποσκλήρυνση των συρμάτων. Σε περίπτωση που δε θέλουμε να παραχθεί μαλακό σύρμα τότε τα σύρματα περνάνε έξω από το φούρνο, μέσα από μπάνια καυστικής σόδας για να γίνουνε ημίσκληρα. Έπειτα από μια σειρά μπάνιων οξέων-νερών-flux, τα σύρματα οδηγούνται στη δεξαμενή ψευδαργύρου όπου και γαλβανίζονται. Τα γαλβανισμένα σύρματα τυλίγονται σε ανέμες, συμπιέζονται, τσερκάρονται, συσκευάζονται και περνάνε ποιοτικό έλεγχο πριν αποθηκευτούν.