Περιβάλλον

Το πρώτο μέλημα και στοίχημα της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η ‘πράσινη' ανάπτυξη και πολιτική σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών και επενδύσεων για να γίνει πράξη η ‘πράσινη' παραγωγική διαδικασία της.