Οδηγίες

Πριν τη χρησιμοποίηση των συρμάτων μη βγάλετε το φιλμ περιτύλιξης ώστε να διατηρηθεί σε καλά επίπεδα η γυαλάδα του γαλβανισμένου σύρματος.

Μην αφήνετε εκτεθειμένα τα σύρματα ή τις πρόκες στις καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, κλπ) όταν δεν τα χρησιμοποιήσετε άμεσα.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκφόρτωση των συρμάτων από τα αυτοκίνητα ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται αλυσίδες με γερανούς, διότι παραμορφώνονται τα εξωτερικά σύρματα, γδέρνονται και χάνουν το γαλβάνισμά τους.