Συσκευασία – Φόρτωση – Εκφόρτωση

Για την ασφαλή και εύκολη μεταφορά τους, όλα τα υλικά της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. συσκευάζονται. Οι καρφοβελόνες τοποθετούνται σε κουτιά των 5 κιλών, όπου περνάνε από θερμοσυρρικνωτικό μηχάνημα τυλίγονται με ειδικό φιλμ προστασίας σε τετράδες. Έπειτα αυτές οι τετράδες τοποθετούνται πάνω σε ευρωπαλέτες. Για την εκφόρτωση των παλετών θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο ανυψωτικό περονοφόρο όχημα, (Clark).

Όταν είναι απαραίτητη η χρήση γερανού (περίπτωση συρμάτων), αυτός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σαμπανιέρα (παλάγκο) και εύκαμπτους ιμάντες. Για την προστασία των συρμάτων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση μεταξύ των ιμάντων, σανίδων πλάτους 200mm

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλυσίδων και συρματόσχοινων.